Freed 20 maaie 19.30 oere

20 mei 2022 19:30 - 23:45 It Heechhout

De jongerein fan Elts syn Rol skitterje dit jier op it wyte doek! En dat net allinne: Se binne de baas yn Berltsum! Nijsgjirrich hoe dat der oan ta giet?

Bestel no tickets foar de film: BERN DE BAAS

 

Ticket Type Prijs Winkelwagen
Bern de baas 20/05 €5 Tickets zijn uitverkocht