Elts syn Rol is een actieve toneelverenining met ongeveer 40 leden. Jaarlijks wordt er begin maart een drie of viertal voorstellingen gegeven in dorpshuis ’t Heechhout te Berltsum. De Pr&sponsorcommissie verzorgt ieder seizoen een programmaboekje dat huis aan huis wordt verspreid. Tevens wordt de voorverkoop van toegangskaarten hierin gepubliceerd. Dit alles dankzij de grote groep vaste sponsoren en ondernemers waar we al een heel aantal jaren op mogen rekenen. Sinds 2011 zijn we begonnen met jeugdtoaniel ,wat een zeer waardige aanvulling is voor de vereniging.